Show newer

Els discs durs SSD i NVMe també peten. I com. Ja teniu actualitzades les vostres cópies de seguretat?

#Docker tip: update your base image at the beginning of the recipe (RUN apt-get update; apt-get upgrade -y or RUN yum update -y). Not only for security reasons, but also you might need to have ca-certificates package updated as well when downloading from a HTTPS resource.

Earth Blox facilita l'accés sense esforç i sense codi al poder de la intel·ligència per satèl·lit amb una interfície drag&drop per explorar el ventall d'informació que pot oferir l'observació de la Terra i les dades de GEE
earthblox.io/

En 1997, le magazine WIRED s'est risqué à des prédictions au niveau mondial.
C'est assez effrayant de voir qu'on coche presque toutes les cases.

325 - Adios Vim, hola NeoVim

Que razones te pueden llevar a cambiar Vim por NeoVim? Configuración mas sencilla e inteligible, un lenguaje de programación como Lua, y mas

https://atarea...

youtube.com/watch?v=MfGqYXqtO2

Documentació per a professionals de sistemes d'informació geogràfica (SIG), científics de dades i desenvolupadors d'aplicacions que volen aprendre a utilitzar els productes i serveis disponibles a Google Cloud per crear aplicacions d'anàlisi geoespacial
cloud.google.com/architecture/

Show older
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!