Una senzilla eina per al càlcul del període de retorn per a diferents llindars de temperatura a 850 i 500 hPa i així saber si les condicions meteo son "normals", per @lemuscanovas@twitter.com
lemuscanovas.shinyapps.io/app_

"Spatial Data Programming with Python" és un llibre pràctic fet amb JupyterBook per aprendre a pprogramar aplicacions geoespacials amb dades lliures i eines de codi obert
geobgu.xyz/py/

@spla @ara

Evidentment qui gestiona els bots ets tu i per tant pots fer lo que vulguis, només faltaria. Però crec que un bot ha de ser un bot "pa lo bueno y pa lo malo", per dir-ho d'alguna manera. Una altra cosa seria si la cosa es va reproduïnt contínuament o si amb el temps es veu que hi ha manifesta distància amb el què van publicant.

This blew our socks off - #PineNote 's e-paper display now works on mainline #linux ! 🎉

Thanks to Samuel Holland (github.com/smaeul) as well as other contributors for this incredible achievement.

Un article recull els fonaments epidemiològics, la metodologia i les utilitats de la plataforma cartogràfica Geo-Covid per a la lluita davant de la transmissió de la Covid-19 a nivell intraurbà
bage.age-geografia.es/ojs/inde

@coloco @AmbrosTheGreat te iré respondiendo a lo largo de días porque tengo muy poca conexión. Pero dí que tarjeta gráfica tienes, porque yo creo que debe ser eso.

Record snowfall and heavy rains lash west coast from Oregon to southern California theguardian.com/world/2021/dec

The German national TV news (Tagesschau) mentioned that the Central Sierra Nevada Snow Lab had a power failure. 🤡

This kind of problems makes observations of extremes more uncertain than normal weather conditions. Add to that that they are rare, this makes seeing changes in extremes really hard.

* They likely have people there who can make manual measurements to fill the gap.

Giant Storms and High Clouds on Jupiter

Image Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS; Processing & License: Kevin M. Gill

apod.nasa.gov/apod/ap211229.ht #APoD

Show older
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!