Nå nærmar skolestart og jobb seg for mange! Håper alle har hatt ein bra sommar!

Med start av vanlig livet igjenn kan det også være at fleire kan ha lyst til å prøve noko anna enn facebook, twitter Osv, så hvorfor ikkje slå av ein prat om desentraliserte sosiale medier og snabelen.no om du tror nokon kan ha nytte av det?

Snabelen.no e åpne for alle norske og du kan lage ein invitasjons link som gjør at døm automatisk vill følgje din brukar når dei registrerar seg

Så kjøyr på! 😁

Follow

@SnabelAdmin Bra med ein norsk Mastodon-instans med litt aktivitet på! Hadde vore fint å fenge fleire over på Mastodon, og bort frå fuglesida og Fjasboka.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either! We adhere to an adapted version of the TootCat Code of Conduct and have documented a list of blocked instances. Ash is the admin and is supported by Fuzzface, Brian!, and Daniel Glus as moderators. Hosting costs are largely covered by our generous supporters on Patreon – thanks for all the help!