Dla podsumowuję ~200 stron materiałów od sygnalisty z :birdsite:
oko.press/sygnalista-jak-sie-p

> Po przeczytaniu upublicznionych dokumentów trudno nawet krótko podsumować wszystkie kwestie tam wymienione.

(…)

> Jeśli globalna platforma społecznościowa dopuszcza się tak kardynalnych zaniedbań, to jak wygląda sytuacja u podmiotów zbierających o nas intymne dane za pomocą podłączonych do internetu kamer, zamków do drzwi, dziecięcych lalek, czy… sex-zabawek?

· · Web · 1 · 6 · 7

To oczywiście pytanie retorycznie. Sytuacja wygląda tam *źle*.

Byłbym jednak zaskoczony, gdyby dla kogoś było to tak naprawdę zaskoczeniem.

I tu jest pies pogrzebany. Jako zupełnie normalny, spodziewany wręcz, traktujemy absurdalnie, komicznie niski poziom bezpieczeństwa informacji w firmach, z których usług korzystamy non-stop.

To takie "boys will be boys" przemysłu IT. Ani wyjaśnienie, ani usprawiedliwienie, ale jakoś wszyscy to akceptują. 🙄

@rysiek dopóki personalnie kogoś nie dotyka problem kiepskich zabezpieczeń, to raczej nie liczyłbym na refleksje...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

mastodon.technology is shutting down by the end of 2022. Please migrate your data immediately. This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!