Follow

Jak [włamywał się] Orzeł Biały:
oko.press/jak-hakowal-orzel-bi

> Na pierwszym posiedzeniu senackiej komisji ds. nielegalnej inwigilacji senatorowie wysłuchali dwóch osób z grupy badawczej Citizen Lab: "Inwigilacja telefonu senatora Brejzy była jednym z najbardziej agresywnych zastosowań oprogramowania Pegasus - nie tylko w Polsce" - mówili eksperci

· · Web · 2 · 2 · 1
@mimi89999 @rysiek No tak ale na komisji tego nie wyjaśnili a przecież padły tam (z tego co pamietam) ze strony senatorów słowa zdziwienia, że taka lamerska nazwa sie przewija w tych wynikach.
@rysiek Dla mnie najciekawszą informacją z dzisiaj była ta o zastraszeniu wezwanego na świadka prof. Jerzy Kosiński, który był już w drodze na komisję. A on twierdzi (wg relacji senatorów) że brał udział w prezentacji pegasusa dla PL. Bo to co ustalił CitiznLab to jedna sprawa (oni przecież nie maja dowodu kto ten atak przeprowadził) a druga to bezsporne pokazanie, że to zostało kupione przez rząd. PiS na razie może kręcić i zasłaniać się tajemnicą bo przeciez nigdzie na f-rach nie ma nazwy systemu a faktur miedzy Matic a NSO nie mamy.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!