Operacja przenosin bloga zakończona!
1. Hosting użyczony od sulimo.pl.
2. Tamże pomoc z przenosinami.
3. Domena przeniesiona do OVH.
4. Zupełna zmiana skórki. Ascetyzm i niemalże bez JS.
5. Wtyczka Activitypub zainstalowana i działa!
@jaczad@informaton.blog

Follow

@jaczad@tfl.net.pl @jaczad@informaton.blog fantastycznie! @harce może być ciekaw a'propos bloga z ActivityPub.

Ja bym też odpalił, jakby się dało mieć AP na stronie generowanej statycznie... Ale cóż.

· · Web · 1 · 0 · 1

Nie można mieć wszystkiego. Muszę Ci powiedzieć, że to jest przyjemne uczucie mieć kontrolę nad swoimi danymi. Byle starczyło pary:)
@rysiek @jaczad@informaton.blog @harce

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!