Dobry tekst:
obserwatorfinansowy.pl/tematyk

"""
W Polsce pod wieloma względami żyje się lepiej niż w USA. Mamy lepsze szkoły, komunikację publiczną, skuteczniejszą opiekę zdrowotną, radykalnie niższą przestępczość i odsetek bezdomnych. Najbardziej jednak zaskakuje, że więcej Polaków niż Amerykanów ma oszczędności.
"""

W sumie nic bardzo zaskakującego, ale dobrze mieć twarde dane i wyliczenia na podorędziu następnym razem gdy jakiś libertariański geniusz zacznie że łololo amerykę trzeba w Polsce robić.

Follow

@Br0m3x o, to pojechaliśmy erystyką!

Po pierwsze, "lepiej niż w USA" nie musi oznaczać "wspaniale". I w tym wypadku wcale nie oznacza.

Po drugie, są miejsca, gdzie jest lepiej. Ja na przykład mieszkam sobie na Islandii i chwalę sobie bardzą. Przede wszystkim dlatego, że jest jeszcze bardziej "inaczej", niż w Stanach: w Islandii jeszcze więcej osób należy do związków zawodowych, niż w Polsce, na ten przykład.

Ale próbuj dalej. :blobcoffee:

· · Web · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!