Udało się, ta firma co wydzwania robocollami z reklamami fotowoltaiki doczeka się kontroli ze strony UKE <3

Opłaca się składać skargi!

Wkrótce opublikujemy instrukcje, jak dokładnie zgłaszać takie firmy 💪

/kuba

Dodatkowo myślimy jak rozpracować podmioty atakujące użytkowników niezliczoną ilością SPAMu, dt. zakupu jakiegoś produktu. Przykład takiego spamera:

v9-laserdetector-pl.com

/arek

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!