Oko puściło mój tekst o kulturze hakerskiej, i o tym, dlaczemu pisanie o "hakerach hakujących hakami" gdy tylko coś nie halo z komputerami jest zwyczajnie szkodliwe:
oko.press/wszystko-co-chcielib

> Za każdym razem, gdy okazuje się, że jakieś usieciowione urządzenie nie zostało wystarczająco zabezpieczone przez producenta, media piszą o „hakowaniu” i „hakerach”, zamiast skupić się na dostawcach wadliwego, niebezpiecznego produktu.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!