Pinned post

I want a Web where CDNs are unnecessary.

Where different organizations, different website operators, can help each other out by hosting assets for each others' websites, thus spreading the load across many orgs in solidarity, instead of centralizing it in gatekeepers.

I've had this idea for years. The problem always was: how do I trust third party operators with my website's assets?

I believe I might slowly be getting to a point of having a decent answer to that question.

No blockchain required.

Pinned post

Monopolised, centralized social media is a monoculture where mind viruses can spread unchecked.

Pinned post

Personal project - Scary Data:
rys.io/covid/

Graphing coronavirus outbreak globally using John Hopkins University data.

Code:
git.rys.io/rysiek/covid/

License:

Pinned post
Pinned post

Perhaps there is no perfect way to convey how absurdly obscene it is that a single person can "have" over a hundred billion dollars.

But "You Are Jeff Bezos" is damn close:
direkris.itch.io/you-are-jeff-

Also, perhaps there is no perfect way to satirize .

My little parody of the aforementioned game is definitely not even close:
rys.io/you-are-donald-trump/

@nodefunallowed broke: noooo we can't pretend to be wizards that's heckin gatekeeping!

woke: gatekeeping is fine actually

bespoke: we are literal wizards, the history of computers is littered with synchronicities to occult practices

I listened to the first five episodes of the self-processing podcast by @cate and I liked the journalistic mode. Check it out!

selfprocessing.me/

What Hubble and Humason were looking for in the galactic spectra was a shift in the spectral lines.

This shift is caused by the Doppler effect. Objects moving towards us will have their light shifted to the blue. Moving away from us has the light shifted to the red.

Kolejny spoofing w moją stronę dzisiejszego wieczoru.

I przekaz był jasny: groźba śmierci, bo popieram szczepienia przeciw covid.

Jeśli ktoś myśli, że mnie zastraszy to się myli. Wiadomość będzie zgłoszona do odpowiednich służb.

And this is one of the reasons why we left Facebook the first time. I'm thinking a second time might be coming. Facebook sucks! I haven't said that in a while. Felt good. 😜

Now you can turn your PinePhone into a Galaxy Note 7

RT @RealDanct12@twitter.com

Here's #Compiz running on @thepine64@twitter.com #PinePhonePro: youtu.be/6E0kOIWVI7A

Does anyone remember when this was all over the rage?

You cannot be a hacker and a TERF/SWERF 

You're either for people having agency, or you ain't.

Last year we hired Robert to help us with the tech support and development part time while finishing his CS degree and now we're looking for our first full-time engineering hire! Exciting times!

Are you enthusiastic about open source software and online privacy? Want to help us degoogle a few more sites? Take a look:

plausible.io/jobs/infrastructu

Linux folks – remember to update your systems (elementary OS: run Operating System Updates from AppCenter or sudo apt update from Terminal) to fix Polkit vulnerability.

#linux #security #polkit

@jaczad @rysiek @midline @kuba chyba przygotuję interpelację w tym temacie; uważam że nakładanie obowiązków (który nie jest egzekwowany nijak) mija się z celem i na dłuższą metę podważa zaufanie do państwa i obowiązującego w nim prawa

Jeszcze się nie zdarzyło, żeby samo wprowadzenie przepisów cokolwiek zmieniło. Przepis powinien mieć hipotezę, dyspozycję i sankcję. A do tego kogoś, kto tego będzie pilnował.
@kravietz @midline @rysiek @kuba

@jaczad @rysiek @midline @kuba

W latach 2005-2010 robiłem różnego rodzaju doradztwo z zakresu bezpieczeństwa IT dla szeregu ministerstw, szczególnie jeśli chodzi o Krajowe Ramy Informatyzacji, które jako przepis były bardzo sensowne i generalnie sprowadzały się do tego by organy publiczne dostosowały się do ISO 27001 - czyli instalowanie poprawek bezpieczeństwa, silne hasła, procedury dotyczące zatrudniania i zwalniania ludzi itd. Klasyka, absolutnie minimalny standard, któremu powinny odpowiadać wszystkie współczesne organizacje.

A potem zobaczyłem jak to działa w praktyce: no więc Krajowe Ramy Informatyzacji są po prostu ignorowane, tak jakby nie istniały 😂 Stąd mamy Dworczyka, wycieki, włamania itd.

Akurat pracowałem w MC, gdy ta aplikacja powstawała. Historia była już opisywana, więc tylko przypomnę, że kluczowym warunkiem było to, by gotowa była w 3 dni. No i zamówienie wzięła firma, która to obiecała. Zaadaptowali aplikację do zbierania danych przez ankieterów.
@rysiek @midline @kuba

Szybko się zorientowałem, że aplikacja nie jest dostępna cyfrowo, więc przez moją dyrektorkę załatwiłem spotkanie z naczelnikiem wydziału, który zajmował się właśnie tą aplikacją. Było to bodaj najbardziej przykre spotkanie w MC. Gość miał absolutnie w dupie to, że aplikacja łamie ustawę o dostępności cyfrowej, bo ważniejsze było stabilizowanie bazy danych. Po prostu spuścił mnie po brzytwie i to po tej ostrej stronie. Nie miało znaczenia, że ja też byłem naczelnikiem.
@rysiek @midline @kuba

Powiadomiłem departament prawny, który właśnie szykował przepisy dotyczące obowiązku używania tej aplikacji. Tam lekko spanikowali. Jednak jedyne, co byli w stanie zrobić, to dodać ten przepis, że osoby niewidome i słabowidzące są zwolnione z obowiązku. Reasumując - w resorcie od cyfryzacji została złamana ustawa będąca w zakresie działalności tego właśnie resortu.
@rysiek @midline @kuba

Show older
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!