If someone asks you to explain the gap in your resume, just say "I can't answer that without violating an NDA."

It's a really cool way to tell them to fuck off. They don't have to know that the NDA was issued by you to you, and signed by you on behalf of you.

I can’t believe I’m having to write this code in a fucking web server. What a mockery of the web, human rights, and the GDPR.

Fuck you, Google!

#FLoC #Google #SurveillanceCapitalism

@fuxoft "It is unclear if he said the comments tongue-in-cheek or seriously." :DDD

@fuxoft Exactly. That is why I went with nodered.org/ for home automation - there is *only* scripting, no configuration.

I assumed that if GPT-3 generated pickup lines, they would be terrible because they would be something like human pickup lines. Instead, they are terrible for more delightful reasons.
janellecshane.substack.com/p/g

🇨🇿 Můj příspěvek do soutěže 7DRL 2021, hratelné v prohlížeči.

🇬🇧 My entry for the 7DRL 2021 game jam competition, playable in a web browser.

ondras.github.io/rogue-sea/

🦜

"This burger restaurant in Toronto named their burgers after office supplies so you can charge them as expenses"

@fuxoft Ne, tohle byla hypotéza, jak by probíhala situace "ze dne na den mají všichni COVID podle plánu". Dle mého názoru jsme nyní od takového chaosu značně vzdáleni.

@fuxoft @Mac_CZ @ondra @jackc ...a ten zdravotní systém - přetížený za hranice svého fungování, jeho účastníci patrně mrtví vyčerpáním, takže (znatelný?) úbytek lékařů... pro takovou akci by holt muselo být nakázáno ignorovat (neléčit) cokoliv souvisejícího s COVIDem. A pak si právě myslím, že to 1% není podložené (protože *všude* probíhá snaha o nějakou léčbu, ne?).

@fuxoft @Mac_CZ @ondra @jackc Když se (naráz) nakazí celá populace, tak toho asi zkolabuje o dost víc, než když se nakazí jen někteří. A množství mrtvých je zcela jistě snižováno díky nějaké zdravotní péči, která by v případě nakažení všech asi u většiny odpadla.

Show older
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!