Follow

🇨🇿 Nově v CYP: spousta úprav pro zobrazení a výkon na mobilech, filtrování knihovny, kvalitnější downscale obrázků.

github.com/ondras/cyp

🇬🇧 New in CYP: many fixes for mobile display and perf, library filtering, better albumart downscaling quality.

github.com/ondras/cyp

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!