Follow

Yikes! Wayland and screen sharing.

· · Web · 3 · 0 · 0

@mecinus Kva skjer med det? Eg hadde tenkt å installere Wayland sjølv...

@aujawindar Vi bruker Slack på jobben. Jeg får bare delt en svart skjerm. Må vel tilbake til Xorg, der funka alt som det skulle.

@mecinus Au då. Eg hadde høyrt at Wayland var betre på akkurat slike ting, så då var det altså feil. Kan det vera skrivebordsmiljøet? Gnome/KDE ea.?

@aujawindar Det kan godt ha noe med Gnome å gjøre. wiki.debian.org/Wayland sier: "To support screenshotting, screencasting and screensharing for example in Web Browsers pipewire is required in addition to one of the Desktop specific xdg-desktop-portal packages." Så det virker jo som om det er mulig, selv om det ikke fungerer ut av boksen.

@mecinus Interessant, mange takk for svar. Eg har tenkt å prøve Debian på ei berbar maskin, så får me sjå korleis det går.

@mecinus It’s been quite broken for the last six years. APIs were deprecated with no replacements ready to go. Things are finally coming back together again nowadays with PipeWire, but third-party apps don’t yet support it.

@mecinus Kjører Fedora 35 og her funker skjermdeling utmerket i nettleseren ihvertfall, men mye nytt som har skjedd bare de siste månedene mtp pipewire. Wayland er nå på et punkt hvor alt jeg bruker funker like bra eller bedre enn xorg, men det tok sin tid.

Anbefaler forøvrig fedora 35 på det varmeste, hilsen en som kun har brult Arch linux de siste ti årene 😁

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!