Follow

Yikes! Wayland and screen sharing.

· · Web · 3 · 0 · 0

@mecinus Kjører Fedora 35 og her funker skjermdeling utmerket i nettleseren ihvertfall, men mye nytt som har skjedd bare de siste månedene mtp pipewire. Wayland er nå på et punkt hvor alt jeg bruker funker like bra eller bedre enn xorg, men det tok sin tid.

Anbefaler forøvrig fedora 35 på det varmeste, hilsen en som kun har brult Arch linux de siste ti årene 😁

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!