Follow

PlaMoception: Plasma Mobile showing a conversation about Plasma Mobile with a picture of Konqi using Plasma Mobile in Telegram running on Plasma Mobile.

@kde
Is there documentation on how to get apps properly running? I've tried a few different telegram installs and nothing works.

@stefansiema chciałem napisać że imho bardzo nieestetyczny, ale to samo możecie powiedzieć o moim… (opensuse, openbox z aplikacjami lxqt, zmodyfikowany breeze)

@stefansiema dobra, niekoniecznie aplikacje lxqt, przeplatane z kde

@m4sk1n Dzięki tej myszy na panelu bocznym mam cały ekran na odtwarzany obraz , po kliknięciu na tej myszy pokazuje się ponownie górna belka .

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!