Follow

Joke, Antifa, Polish pol in Polish // Dowcip o Antifie 

Idzie antifiarz ulicą i widzi, że na ławce inny antifiarz ogląda filmy wrealu24 na YouTube. Więc podchodzi do niego i woła oburzony:

- Mordo, co Ty? Takie szmatławce oglądasz?

Drugi antifiarz na to:

- A tak. Bo jak czytam nasze media to nic tylko tu pobicie za wygląd, tam obrzucony butelkami skłot, a w całym kraju homofobia. A tu? Antifa opanowała policję. Antifa przejęła korporacje. Antifa rządzi światem. Od razu przyjemniej się robi

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!