Follow

PlPol in Polish 

Holowni poparcie uroslo z okazji protestów kobiecych. Ponownie głosujemy na radykalnego katolika, który nie składal deklaracji w sprawie aborcji i jestem przekonany że "kompromisu aborcyjnego" nie ruszy.

W ogole silna pozycja Holowni zablokuje "sprawy światopoglądowe". Bo H. nie jest fanem równości małżeńskiej czy prawa do godnej śmierci.

Tak samo jak radykalny katolik nie zrobi nam świeckiego państwa.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!