Follow

Byłem dziś na wycieczce w reaktorze w Świerku.

Plan wycieczki był taki: Najpierw wykład o energetyce i reaktorach, potem wejście do hali reaktora i oglądanie działającego reaktora i tyle.

Oprowadzajacy był kompetentny i nie robił błędów merytorycznych (nie dowiedziałem się niczego nowego, ale mam magistra z tego tematu więc nie oczekiwałem tego). Oprowadzający był w dobrej normie polskich starszawych naukowców.

Wycieczka trwa ok 3h, i kosztuje 300 złotych za grupę.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!