Follow

Koalicja Obywatelska postuluje głosowanie przez Internet. Co za banda głupców.

Jedyne co ten postulat osiągnie, to to że jak PiS się uprze i go wprowadzi to im będzie trudniej protestować. I zamiast monopolu duopolu będzie po prostu monopol z Wiecznym Wodzem Jarosławem.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!