Follow

Polska 

Wczoraj przed IKEA był protest idiotów o: "Stop seksualizacji dzieci". Co ma IKEA z seksualizacja nie wiadomo.

Na nagraniu (żałuje że nie nagrałem) było że IKEA prześladuje Katolików za wyznanie i wspiera LOBBY LGBT.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!