Follow

Polska Polityka; Kwestie "światopoglądowe" 

Kwestie światopoglądowe to strasznie szkodliwy termin. Powinny być to kwestie "oczywiste", równość małżeńska ułatwia życie jakiemuś odsetkowi społeczeństwa a nie kosztuje praktycznie nic. Tak samo prawa kobiet. Mówienie o tym że dyskryminacja jest kwestia "światopoglądu" w ogóle mi się w głowie nie mieści.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!