Polska polityka 

totalnie triggeruje mnie ostatnio. Dziś był program red. Wróbla (tropiciela masonow za młodości) gdzie ci sami komentatorzy co zawsze rozważali co jest nie tak z tą opozycja.

No i dyskusja szła standardowym torem że "trzeba pójść razem do wyborów bo d'Hondt". Ktoś utyskiwal o tym ze jest koncentracja na kwestiach "swiatopoglądowych", bo PSL wie że popiera postulatów LGBT, ale nie wie co zaproponować "wsi".
1/

Follow

Polska polityka 

2/2 Wreszcie ktoś zauważył że jaki ma mieć program Koalicja Obywatelska skoro w jej skład wchodzi Nowoczesna, która likwiduje KRUS i PSL, który prędzej poprze równość małżeńska niż majsterkowanie przy KRUS.

Jak to pogodzić że wspólnym startem to już nie usłyszałem, bo na szczęście jeżdżę na krótkich trasach.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!