Follow

Polska; Kościół; Wykorzystanie seksualne nieletnich 

Od soboty będzie można obejrzeć na youtube, premierę dokumentu Sekielskiego o wykorzystywaniu seksualnym wobec dzieci w Kościele Katolickim.

Link: youtube.pl/sekielski .

Osoby które czują się na siłach zachęcam do oglądania.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!