Follow

Polska 

Trochę przypadkowo byłem na manifestacji.

Artykuł 196 kodeksu karnego powinien zostać skreślony. Pozwala on na skazanie osobę obrażającą "uczucia religijne" na dwa lata więzienia.

Na podstawie tego artykułu została oskarżona osoba która rozklejała vlepki takie jak poniżej.

Osoba oskarżona została odwiedzona przez policję o 6 rano i przesłuchana na komendzie. Zabrano jej też telefon (rzekomo w celach dowodowych).

Polska 

+ Spotkałem towarzyszki i towarzyszy;
- Strasznie mnie poruszyły wypowiedzi osób dyskryminowanych przez Kosciół Katolicki, w tym ucznia dyskryminowanego za stawianie odporu homofobicznej propagandzie;

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!