Polska, kościół, pedofilia 

Fundacja zajmująca się pomocą osobom które przetrwały wykorzystywanie seksualne przez księżym opublikowała swój raport na temat pedofilii w Kościele w Polsce.

No i KEP odpowiedział w pierwszym odruchu jak niżej.

Wiec przypomnę: domniemanie niewinności obowiązuje organy ścigania i tylko je. Osoba skrzywdzona zawsze ma prawo mówić o swojej krzywdzie i żądać sprawiedliwości.

Polska, kościół, pedofilia 

Dodam też że o ile w prawie karnym zasada domniemania niewinności jest ważna. O tyle w prawie cywilnym raczej jej nie ma (bo co oznacza "domniemanie niewinności" w sprawie o podział spadku).

Follow

Polska, kościół, pedofilia 

Uważam też że w sprawach o przemoc domniemanie niewinności powinno obowiązywać miejsca pracy (a w szczególności: ośrodki opiekuńcze). Tutaj pierwszeństwo ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwo ofierze (nawet "domniemanej ofierze"). Bo generalnie lepiej żeby dobry nauczyciel musiał pójśc na przymusowy urlop niż żeby zły wykorzystał kolejne osoby.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!