Follow

Polska Polityka 

Słyszałem że dr. Ogórek (niegdyś kandydatka na prezydentkę z ramienia SLD) bywa w TVP Info.

No i teraz trafiłem na nagranie, i to jest jeszcze dziwniejsze niż się spodziewałem: youtu.be/fA6lIGxAv8g .

Polska Polityka 

@jacek jakiś rok temu siedziałem w restauracji dwa stoliki od premiera Millera -- który jest odpowiedzialny za wystawienie dr Ogórek w wyborach prezydenckich z listy SLD.

Gdyby nie to, że nie chciałem mu psuć niedzielnego obiadu z rodziną, zamówiłbym mu mizerię do stolika.

#OgórkiDlaMillera

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!