In Polish // Poland // Katholic views on depression 

Dziś w Radju Maryja było o depresji. Dowiedziałem się że depresja jest (globalnie) spowodowana postmodernizem a (lokalnie) jedną z siedmiu głównych wad moralnych: "podatnością na smutek".

Follow

In Polish // Poland // Katholic views on depression 

Na depresje pomagają nie leki a "rozmowa z przyjacielem", jeśli psychoterapia to tylko "chrześcijańska", gdyż postmodernistyczna psychoterapia bez wartosci nie pomoże jeśli przyczyną depresji jest własna wada moralna (a tak jest w przeważającej większości przypadków).

A leki? To spisek big-pharmy.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!