Follow

In Polish // Poland // Katholic views on depression 

Dziś w Radju Maryja było o depresji. Dowiedziałem się że depresja jest (globalnie) spowodowana postmodernizem a (lokalnie) jedną z siedmiu głównych wad moralnych: "podatnością na smutek".

In Polish // Poland // Katholic views on depression 

Na depresje pomagają nie leki a "rozmowa z przyjacielem", jeśli psychoterapia to tylko "chrześcijańska", gdyż postmodernistyczna psychoterapia bez wartosci nie pomoże jeśli przyczyną depresji jest własna wada moralna (a tak jest w przeważającej większości przypadków).

A leki? To spisek big-pharmy.

In Polish // Poland // Katholic views on depression 

Ci ludzie takimi audycjami sobie zbierają krew na ręce. Bo jak ktoś w depresji przez to odstawi leki i sobie pomyśli że powodem depresji jest jego własna "wada moralna" to może skończyć na żyrandolu.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!