Pinned toot

I've seen people do that here so here are topic that I'm interested in. For searchability reasons.
I'll redraft it if something pops to my mind.

For those who are looking for a new position or want to respond for each opportunity in their inbox. I sketched an app a while ago.
Would it be useful for you? Be honest.

cc @krzyzanowskim@twitter.com @janmazurczak@twitter.com

RT @darrarski@twitter.activitypub.actor
Unfortunately, I was laid off last week. I am currently open to new job opportunities.

- iOS developer with 10+ years of experience
- 7 years of experience in building MVPs
- Scrum Master
- Mentor in iOS team of six (from Junior to Senior)
- TDD practitioner

🤯🤣
---
RT @AndrzejRysuje@twitter.activitypub.actor
Pamiętajcie, by na zewnątrz zachować odległość 2 metrów od siebie. Dlaczego akurat 2? Bo 2 jest liczbą parzystą. A dlaczego jest liczbą parzystą? Bo Wy jesteście parą
twitter.com/AndrzejRysuje/stat

RT @Pawe51569894@twitter.activitypub.actor
Czy nie jest to dziwne, że ludzie żyjący od pierwszego do pierwszego powinni mieć wielomiesięczne oszczędności, podczas gdy miliardowe korporacje są tak źle zarządzane, że po tygodniu zmniejszonych zysków stają na granicy bankructwa?

You can’t pay for Apple Developer Program with Apple Pay 🤔

OMG @Losiowaty@twitter.com was Xcode 11.4 debugger before Xcode 11.4

zbyt pobudzony budyń białkowy z winogronami 😂
---
RT @biebvicia@twitter.activitypub.actor
Wejdźmy w interakcje i powiedzcie jaka jest wasza ksywa na kwarantanne

Twoje samopoczucie + ostatnio zjedzona rzecz

/ znudzone ciastko
twitter.com/biebvicia/status/1

RT @OjciecRedaktor@twitter.activitypub.actor
Niemcy: 62 tys. zarażonych
Polska: 1,8 tys.

Trzymam kciuki, że to przez magiczną barierę na Odrze, która zabija wirusy i społeczną dyscyplinę, którą, jak wiemy, od zawsze przewyższaliśmy Niemców

RT @allegrotech@twitter.activitypub.actor
New episode out now! 🧐
Allegro Tech Podcast #6 - Searching in Allegro - how not to trip over a long tail? Adam Dudczak

allegro.tech/podcast/wyszukiwa

Enjoy!

Show more
Mastodon for Tech Folks

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!