Follow

Siteul F-Droid este acum disponibil și în limba română, mulțumită eforturilor celor câțiva contributori voluntari. Paginile principale sunt complete, dar Documentația și descrierile aplicațiilor sunt încă în lucru. Persoanele interesate să dea o mână de ajutor pentru completarea lor sau pentru îmbunătățirea traducerilor existente sunt încurajate să contribuie prin intermediul portalului Weblate F-Droid (hosted.weblate.org/languages/r).

· · Web · 1 · 6 · 5
Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!