:vim: #vim-användare, vilket är erat favoritfärgschema? Jag har använt #solarized i många år, men är sugen på att testa nåt annat.

Follow

@rgggn grön fosfor på svart bakgrund. Vad är färg? 😜

@rgggn minns fortfarande att pappas grön/svarta lös långt in på natten efter att han använt den. Måste varit en gammal IBM XT (då var den ny). Var definitivt en IBM-skärm.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!