Show more

Vill du vara med och skapa Sveriges bästa teknikforum?
Gå in på https//forum.vardagsteknik.nu för din sak.

Just nu har vi sommaruppehåll men, vårt forum forum.vardagsteknik.nu är alltid öppet.
Varför inte komma med förslag på vad DU vill höra om i podden i höst.

Kolla in Linuxpodden sommar 2018! Tillgänglig de kommande 23 dagarna via @Teespring: tspr.ng/c/linuxpodden-sommar-2

På grund av teknikaliteter blir veckans avsnitt en dag försenat. Sorry!

Show more
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!

We adhere to an adapted version of the TootCat Code of Conduct and follow the Toot Café list of blocked instances. Ash is the admin and is supported by Fuzzface, Brian!, and Daniel Glus as moderators.

Hosting costs are largely covered by our generous supporters on Patreon – thanks for all the help!