Ny uppsättning av klistermärken har kommit. Nu med Linuxbloggen. Bidra med 50:- till linuxpodden, uppge namn och adress i ett mail och du kan vänta dig ett kuvert hem.

På grund av teknikaliteter kommer nästa avsnitt publiceras först på tisdag. Sorry!
Du får en bild på katter som plåster på såret mastodon.technology/media/kKzg

Ubuntu, SUSE Linux, och Fedora kommer till Windows Store lnxpod.link/2r6siM5

På grund av anledningar spelas veckans avsnitt in imorgon måndag istället för idag. Detta innebär också att avsnitt kommer på tisdag. mastodon.technology/media/f4G_

Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either! We adhere to an adapted version of the TootCat Code of Conduct and follow the Toot Café list of blocked instances. Ash is the admin and is supported by Fuzzface, Brian!, and Daniel Glus as moderators. Hosting costs are largely covered by our generous supporters on Patreon – thanks for all the help!