Ny uppsättning av klistermärken har kommit. Nu med Linuxbloggen. Bidra med 50:- till linuxpodden, uppge namn och adress i ett mail och du kan vänta dig ett kuvert hem.

På grund av teknikaliteter kommer nästa avsnitt publiceras först på tisdag. Sorry!
Du får en bild på katter som plåster på såret mastodon.technology/media/kKzg

Ubuntu, SUSE Linux, och Fedora kommer till Windows Store lnxpod.link/2r6siM5

På grund av anledningar spelas veckans avsnitt in imorgon måndag istället för idag. Detta innebär också att avsnitt kommer på tisdag. mastodon.technology/media/f4G_

Mastodon for Tech Folks

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!