@Linuxpodden Hej och tack för en urfin podd! Härligt att höra folk prata på svenska om frihetsälskande öppen programvara ^^ Jag har ett tillägg om pixelfed som jag tror kan vara viktigt för många som funderar på att lämna instagram: En funktion som kommer att finnas är instagram-import. Alltså: De som avslutar sin instagram och exporterar sin data kan ta med sitt innehåll till pixelfed och fortsätta som att inget har hänt. mastodon.social/@dansup/100737

Sign in to participate in the conversation
Mastodon for Tech Folks

This Mastodon instance is for people interested in technology. Discussions aren't limited to technology, because tech folks shouldn't be limited to technology either!

We adhere to an adapted version of the TootCat Code of Conduct and follow the Toot Café list of blocked instances. Ash is the admin and is supported by Fuzzface, Brian!, and Daniel Glus as moderators.

Hosting costs are largely covered by our generous supporters on Patreon – thanks for all the help!